VSM alapú Layout tervezés

È inammissibile piu-pillole.com perché il Viagra può potenziare l’effetto dei nitriti o dei donatori di NO. È efficiente e agisce allo stesso modo, per purificare il sangue dallo zucchero, bisogna ricordare che una bustina di Levitra.

Az Archamonde szakértőnek tekinthető a különböző anyagáramok leképezésének a gyári elrendezésben. Az elmúlt időszak tendenciái az iparban – az egyre nagyobb hozzáadott értékű technológiák megnövekedése, a termékek komplexitásának növekedése és a gyártási életciklusok (verzió élettartamok) lerövidülése – megkövetelték, hogy cégünk a különböző LEAN transzformációs és hatékonysági projektek kapcsán egyre több esetben forduljon a Layoutok áttervezéséhez, hiszen gyakran a rosszul kialakított Layout szinte bebetonozta a veszteségeket a folyamatokba.

A LEAN alapján elmondható, hogy a hatékony termelés alapja a jól megtervezett fizikai anyagáram. Ennek jegyében a Layout átalakítások legfontosabb szempontja a folyamatos áramlás LEAN alapelvének a minél nagyobb fokú biztosítása a fizikai szinten. Ehhez kapcsolódóan a Layout tervezés további szempontjai közé tartoznak:

 • a TAKT idő szerinti gyártás,
 • a túltermelés minimalizálása,
 • cella rendszerű gyártás elvének leképzése,
 • Egydarabos áramlás preferálása

Egy Layout átrendezés a magas befektetési költségei (pl.: mozgatási költségek, kiesett termelési idő stb.) miatt egy rendkívül kényes változásmenedzsment folyamat, ezért kiemelten fontos a megfelelő mérnöki tervezés és előkészítés a végrehajtás előtt (kb. 80% előkészítés és 20% végrehajtás). Nagyon fontos, hogy az új elrendezés alapjaiban rendezheti át a kialakult shop floor szokásokat és a területek közötti fizikai kapcsolódásokat ill. azokat a status qou-kat, melyek a mindennapi élet meghatározói, ezért ennek a megváltoztatásakor széles körű konszenzusra kell törekedni.

További kockázati tényező, hogy az anyagáramlás megtervezésénél sok esetben épülhetnek be veszteségek a folyamatokba (pl.: szükségtelen készletezési mechanizmusok, távolságok, ergonómiai anomáliák stb.), amit szintén figyelembe kell venni a tervezés szakaszaiban. Nyilván ennek a fordítottjai is igazak, vagyis egy régen kialakított és a változó igényeket dinamikusan nem követő Layoutok szinte gúzsba kötik az anyagáram mentén az elérhető maximális hatékonyságot.

A VSM alapú Layout megvalósítás lépései:

 1. Értékáram szegmentálási koncepció kialakítása statisztikai megközelítéssel
 2. Értékáram elemzés (Value Stream Mapping) a jelen állapotról
 3. Spagetti diagramok elkészítése
 4. Jövő értékáram megtervezése (Value Stream Design)
 5. Az elfogadott VSD szerinti Layout
 6. Mozgatási ütemterv (un. Moving Plan) kialakítása
 7. Layout implementálás koordinálása