HATÉKONYSÁG és LEAN FEJLESZTŐ PROJEKTEK

A szervezetek hatékonyságának a fejlesztése az Archamonde Group fő profiljának tekinthető.

A hatékonyság minden esetben leírható az egységnyi hasznos kibocsátásra jutó erőforrás felhasználás hányadosaként.

productivity_hun_tp

Fontos megérteni azonban, hogy itt nem az erőforrás árának a befolyásolásáról van szó (értsd költséghatékonyságról), hanem az erőforrások natúráliában mért felhasználás kontrollját értjük a hatékonyság egyetemes fogalma alatt.A legismertebb erőforráskontroll koncepció manapság a LEAN (gondoljunk csak bele, hogy maga a LEAN szó nyersfordításban karcsút jelent; karcsú erőforrás felhasználás). A LEAN erőforráskontroll rendszere az elvesztett idő egyetemes mértékegységében méri a veszteségeket (Muda) és mindig a hiányt (a tökéletest, a jobbítást) keresi. Fő támadási felülete és iránya így a minden veszteséget magában foglaló átfutási idő (LEAD time) és annak csökkentése. Ha ez csökken, akkor minden erőforrás felhasználás csökken – tartja a LEAN.

A LEAN (hatékonysági) rendszer

A LEAN alapú irányítási rendszerek lényege, hogy a szervezetek értékteremtő képességét fokozzuk a folyamatos fejlesztés módszerével, és ezzel a teljes értékteremtő folyamat átfutási idejét csökkentsük a hozzáadott értéket nem teremtő veszteségek módszeres feltárásával és csökkentésével. A LEAN rendszerek ma már a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák, olyanokon is, mint a bankok, biztosítók, sőt egészségügyi intézmények. Maga a LEAN komoly versenyelőnyt jelenthet a szervezet számára, mert növelve a szervezet rugalmasságát, változási képességét és így egy folyamatos veszteség feltárási és problémamegoldó kultúrát alakít ki.

LEAN = VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

A LEAN bevezetése nem más, mint egy változásmenedzsment program, amely évekre, évtizedekre elhúzódhat. Nagyon sok szervezet kezdett már a LEAN bevezetésébe, azonban nem volt képes túljutni bizonyos LEAN elemek felszínes, technikai jellegű alkalmazásánál. Vannak olyan LEAN rendszerek is a különböző – elsősorban termelő – vállalatoknál, amelyek szinte a teljes LEAN eszköztár bevezetését tartalmazzák technikailag, azonban mégsem képes elérni az elvárt eredményt.

MIÉRT SOK A SIKERTELEN LEAN BEVEZETÉS? – avagy a DEHUMANIZÁLT RENDSZEREK PROBLEMATIKÁJA

Mi lehet a probléma tehát, mely a LEAN bevezetéseket gyakran a kudarcra kárhoztatja? MI LEHET AZ OKA, HOGY A LEGKOMOLYABB ÉS SZINTE HIBÁTLAN TECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS BEVEZETÉS ELLENÉRE, A VESZTESÉGEK NEM CSÖKKENEK A KÍVÁNT MÓDON, ÉS AZ EREDMÉNYEK MESSZE ELMARADNAK AZ ELVÁRTÓL?
A válasz a DEHUMANIZÁLT LEAN rendszerek problematikájában rejlik, ami annyit jelent, hogy a legtöbb cég esetében a LEAN bevezetés – és így maga a változásmenedzsment – puszta technikai / mérnöki kérdésként van kezelve, és nem veszi figyelembe az ilyen mély operációs változtatások természetét, annak emberarcúságát. Ilyenkor pont a legfontosabb igazság merül feledésbe: a változás mindig az emberi tényezőn áll vagy bukik.

A VÁLASZ: Az emberarcú LEAN irányítási rendszer bevezetése:

A humanizált vezetési, irányítási rendszerek – és így a LEAN rendszereknek is – hatékony bevezetése és működtetése 80%-ban taktikai, és 20%-ban technikai kérdés. Ez azt jelenti, hogy a RENDSZERNEK le kell pontosan képződnie az azt működtető ember fejében, meg kell szerezni ezeknek az embereknek az együttműködését, ki kell őket képezni a rendszerelemek alkalmazására, motiválni kell őket a hosszú távú eredmények elérésére, és ki kell alakítani a rendszer használatának, a célok elérésének mérési módszereit, és olyan emberi környezetet kell kialakítani összességében, amelyben minden résztvevő pontosan érti az előnyeit a rendszer alkalmazásának. Ilyen módon a LEAN rendszer legfontosabb eleme az ember.

Archamonde LEAN Mátrix:

Az Archamonde LEAN implementációja, a mátrixban szerepeltetett bármelyik elemet magában foglalhatja, az ügyfél igényeinek megfelelően. A háromfázisú LEAN implementáció bármelyik fázisában képesek vagyunk a bevezetés folyamatába bekapcsolódni, azaz akár a LEAN rendszerelemek kidolgozásába, bevezetésébe, illetve alkalmazásának eredmény orientált, mélységi implementációjába. A LEAN alapja a teljes értékáram kontroll, az Archamonde – amennyiben részt vehetünk a fejlesztés és a bevezetés korai fázisában is, a LEAN rendszerelemeket kombinálja, a vezetési rendszer átfogó lekövető szerepével. Ilyen módon kialakítjuk a folyamat audit és a rendszerhasználati audit elemeit, és ezeken keresztül mérjük a rendszer és a folyamatok “hasznosulását.”

HÁROM FÁZISÚ MEGKÖZELÍTÉS:

lean_hun_tp

Az is látható, hogy humanizált LEAN egyik nagy kihívása, hogy egymásnak ellentmondó célrendszerben is ki kell tudni alakítani egy optimális, un. “Trade-off” megoldásokat, azaz, hogy a szállítás – minőség – költség (azaz szállítás – minőség – hatékonyság) célrendszerben, melyiket kell és érdemes optimalizálni. Ugyanis a minőségi szigorítások hatékonyság csökkenést okozhatnak, a magas szállítási pontosság a vevő “hangját” emeli legfontosabb vezérlő elvként a másik kettő fölé, stb.

Miért nem elég egy belsős LEAN mérnök vagy csapat?

Sok éves tapasztalatunk alapján szerint a technikai, mérnöki dimenzió önmagában még nem elég egy teljes LEAN rendszer implementációhoz, mivel egy ilyen mértékű változtatás nagyszámú ember viselkedésváltozását igényli. Ahogy említettük, nemzetközi tapasztalatok azt mutatják a rendszerek implementációja során egy változásmenedzsment program (hiszen erről van szó ebben az esetben is) csak 20%-ban technikai munka (értsd eszközök, szabályok) és 80%-ban taktikai feladat. Tehát hiába van egy nagyon pontosan megtervezett rendszer, az eredmények ettől még nem jönnek automatikusan. A véleményünk szerint a legfontosabb feladat, hogy a mérnöki munka mellett megtervezett jó rendszerhez most fel kell nőnie a működtetésnek. Ehhez emberi viselkedésváltozásnak kell történnie, ami a rendszerrel együtt eredményezheti a jó rendszerhasználatot. Ha ez aránytalanul alakul ki, és hiába van egy jól kitalált eszköz, ha a használata nem megfelelő, az eredménye a rendszernek nem fog megmutatkozni.

Mit kell tenni egy eredményes LEAN implementációhoz?

A rendszert olyanoknak kell oktatatniuk, akik értik és átlátják annak teljességét és más rendszerekkel való kapcsolódásukat, illetve a LEAN-en belüli összefüggéseket, és technikailag tökéletesen meg tudják magyarázni a miérteket. Erre sokszor nem elég egy “csak” tréningcég és egy belsős képzési osztály sem, hiszen a rendszert mélységekig ők sem értik. Ezt a tréninget hatékonysági/lean szakembereknek, ebben járatos viselkedés specialistáknak kell végezniük.
Meg kell teremtenünk az elvárás vákuumot: ehhez a megfelelő szintű vezetők demonstrációjára van szükség: célok legörgetése, célok összhangjának a megteremtése, valamilyen formájú motiváció rendelése a projekthez, megfelelő review és workshop rendszer (melyben a megfelelő szintű felsőbb vezetők is benne vannak). Ehhez persze kell, egy belső elszántság a felsővezetők részéről.
Rendszerhasználatot szigorúan mérni kell, rendszerhasználati csekklistákat kell fejleszteni és kiértékelni.
Fel kell építeni a húzó-elvre használható eszkalációs és kiértékelési rendszert. A régi struktúrájú megbeszélések az új, húzó-elv szerinti teljesítmények kiértékelésére nem alkalmasak, ezeket meg kell változtatni.
Az Archamonde minden szervezetfejlesztő eszközzel, és széleskörű LEAN ismeretekkel rendelkezik, ami a helyes implementációhoz szükséges.
A LEAN rendszerek alkalmazásának komoly akadálya, egy nem megfelelően kezelt tényező: A LEAN ugyanis mindig a hiányt keresi, azt, ami nem készült el… Azaz nem arról kell a kiértékelés során beszélni, hogy mi lett készen, hanem, hogy mi nem, és miért, valamint, hogy ki és milyen határidővel lesz felelős az elvesztett lehetőségek minimalizálásáért. Az, hogy a helyes LEAN rendszer ilyen módon állandóan a veszteség okát keresi, és folyamatosan új standardokat fejleszt ehhez, egy pszichológiai ellenállást emelhet a szervezetben, mert a folyamatos veszteség értékelést állandó kudarc élménynek élhetik meg a résztvevők.

Ennek a kezeléséhez tapasztalat kell, az Archamonde ehhez szervezetfejlesztési eszközöket, tréningeket és integrál workshopokat használ fel, ahol felkészíti a rendszer üzemeltetőit az említett problémán való felülemelkedésre.

A helyesen bevezetett LEAN menedzsment rendszerben, az ember, a technológia és maga a rendszer harmonikus áramlásban van egymással. A LEAN kulcsszavai: standardizálás, folyamatos fejlődés, következetes veszteség csökkentés. A standardnak mind a folyamatokban, mind a rendszer elem alkalmazásban meg kell nyilvánulnia.

LEAN fejlesztés autonóm munkacsoportokban (AMCS):

A LEAN bevezetések legmagasabb foka a LEAN autonóm munkacsoportok rendszere. Ez az alapvetően bevonásos megközelítés nagy önállóságot ad a szervezet alsóbb szintjein szerveződő munkacsoportoknak. Sok kihívás áll egy ilyen munkacsoport rendszer előtt, ami magas tudatosságot és önreflexiós képességet vár el az egész szervezettől, hangsúlyosan beleértve a menedzsmentet is. Sok esetben egy ilyen vállalkozás komoly kudarc élménybe futhat.

Ez a LEAN valódi kihívása: az önismereten, önkritikán alapuló közös fejlődés. Ez az emberarcú LEAN.

Archamonde LEAN üzleti szolgáltatások típusai:

  1. LEAN tréning program: általános, alapvetően elméleti alap- vagy haladó oktatás a LEAN menedzsmentről. Ebben részt vehetnek alsó-, közép- és felsővezetők is. Egy ilyen program hossza pár napot ölel fel, ami lehet egybefüggő és pár hétig heti rendszerességgel 2-3 órában (pl.: 5 héten keresztül heti 2 óra/csoport). A tréning program részletes tartalmi meghatározását mindenképpen megelőzi egy igény felmérés ezzel biztosítva, hogy a leadott anyag az adott szervezetnek megfelelő szintű legyen.
  2. LEAN Champion képzés: 100%-ban gyakorlat orientált program, ami felér az adott cégre vonatkozóan kidolgozott konkrét LEAN esettanulmánnyal, felméréssel. Egy ilyen program mindig egy konkrét bevezetési program kidolgozásával végződik, melyet a résztvevők prezentálnak a cég vezetésének. Egy ilyen program hossza mérettől függően kb. 3-5 egybefüggő nap, mely a résztvevőktől rendkívül intenzív jelenlétet követel (napi 6-8 óra).
  3. Célzott tematikájú LEAN workshopok, kaizen események a shop flooron: pilot elven alapuló shop floor workshop a dolgozók és az alsó vezetés aktív bevonásával (pl.: 5S). Mindig konkrét célja van egy ilyen eseménynek és egy jól behatárolható területi egységre (pl.: gyártósor, szerelő sziget) vonatkozik. Egy ilyen esemény általában 3-6 órát vesz igénybe, mivel a dolgozói létszámot is érinti, akiket nem lehet több műszakból kivenni.
  4. Rapid LEAN analízis és tanácsadás: 2-3 napos technikai alapú gyors LEAN rendszerfelmérés. Egy ilyen analízis célja egy LEAN rendszer diagnózis felállítása (hiányosságok feltárása), ami alapja lehet egy LEAN bevezetésnek. A gyors diagnózis végén egy projekt terv kerül beterjesztésre.
  5. Teljes LEAN rendszer felmérés és tanácsadás: komplex menedzsment rendszer és kultúra felmérés. 2-3 hetes analízis, melynek célja hogy egy részletes és teljes szervezeti diagnózist állítson fel. Ez nem csak a technikai rendszer felmérését (pl.: KPI, anyagáram, folyamatok stb.), hanem teljes kultúra és értékrend felmérését is magában foglalja. Ez egy komplexebb megközelítés, mely az összes szervezeti dimenziót magában foglalja. Az analízis egy záró prezentációval és egy projekt ajánlat beterjesztésével zárul.
  6. LEAN teljesítmény menedzsment program: egy egyedi KPI növelését célzó együttműködés típus (pl.: OTD, OEE, selejt, PPM, átfutási idő, stb. javítása). Egy ilyen projekt mindig egy nagyon konkrét szervezeti problémára vonatkozik, melyet az ügyfél jelöl ki. A javulást ilyen esetekben mindig mérhető. Minden ilyen projekt együttműködés hossza és ára egyedileg kerül meghatározásra.
  7. LEAN fejlesztés autonóm munkacsoportokban: az emberközpontú valós probléma megoldó kultúra kialakítása áll egy ilyen program középpontjában, mely az emberek fejlesztésére teszi a fő hangsúlyt. Munkacsoportok alakulnak a főbb szervezeti teljesítményt befolyásoló témákban (pl.: 5S, tervezés, OEE, hatékonyság stb.). Ez egy hosszabb együttműködési típus, több hónapos tanácsadói jelenléttel és folyamatosa tréning és coaching támogatással.
  8. Teljes körű LEAN bevezetés implementációs projekt: csakis egy analízis után következő több hónapos változás menedzsment program, ahol a cél az adott cégnél a LEAN gyártási menedzsment teljes körű bevezetése. Ez egy széles körű stratégiai együttműködés intenzív tanácsadói jelenléttel, ami a szükséges implementáció eléréséhez nélkülözhetetlen. Egy ilyen projekt ajánlatot MINDEN esetben egy teljes LEAN rendszer felmérés előz meg (lásd 5. pont).

Építsünk tehát egy együtt, egy jól kidolgozott, a szervezet tagjai által pontosan értett és jól működtetett LEAN rendszert, amely növeli a vállalat eredményességét, és nyereségességét.

Mi készen állunk!