A boldog, örömteli szervezet…

Egyre több kutatás igazolja, hogy az öröm és a munka nem egymást kizáró fogalmak. Minden szervezet életében hatalmas jelentősége van annak, hogy a megrendelői, a partnerei és nem utolsósorban a dolgozói hogyan élik meg, a szervezettel és egymással való kapcsolatukat. Az Archamonde szerint az egyetlen, amit meg kell tanítani az embereknek, a helyes, egészséges emberi kapcsolatok felépítése, és fenntartása. Ez alapján válhatunk képessé a munkánkkal, és az egész életünkkel egységes áramlásba kerülni, ez a pszichológiában ismert “flow” (áramlás, folyamat) élmény, amikor az ember és a környezete elválaszthatatlan egységbe olvadva halad előre.

Ennek az érzésnek a felismerése és a megtanulása nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Amit a szervezet tud ehhez hozzátenni, az a jövőbe vetett hit, és az egységes értékek. Az emberi kommunikáció, a konfliktuskezelés technikái pedig arra alapulnak, hogy miként szolgálhatják az ilyen közösségi élmények kialakulását.

Ezért az Archamonde szervezetfejlesztési megoldásai elsősorban arra épülnek, hogy a résztvevők között, egy újfajta kommunikáció alakuljon ki. A megbeszéléseket és a tréningeket workshop jellegű muhelymunkává alakítjuk át, amelynek szabályai mentén lehetőség van a kölcsönös felelőség rendszerének kiépítése. Így a résztvevők öröme és önbecsülése kifejeződhet, és ezzel hatalmas lendületet adhat a szervezeti teljesítmény növelése irányába.

Az Archamonde kerekasztal jellegű kapcsolati workshopok, műhelyfoglalkozások keretében – a tréningekkel kombinálva – fókuszál a szervezetfejlesztés alapvető problémáira. A szervezeten belül kialakított újfajta kommunikációs megoldást aztán kiterjesztjük a probléma megoldás és az önfejlesztés mindennapi eszközeként a vállalat irányítási rendszerének elemévé.

Integrál szemléletű szervezetfejlesztési megközelítésünk

A szervezetek és a szervezeteket alkotó emberek kapcsolatát, egy négy dimenziós térben lehet ábrázolni. Az egyénnek van saját, belső világa, ahol megéli az individumát, és kapcsolódik a kollektív világhoz, amin keresztül beilleszkedik a kultúrába. Nyilvánvalóan az egyén külső világa maga a szervezet, amin belül a megnyilvánuló individum, az egyéni tulajdonságokban ölt testet, míg az egyénben lévő kollektív pedig a rendszerek és a folyamatok alkalmazásában.

Az egyén és a kollektív viszonya tehát szorosan összefügg, és ez a viszony alapvetően meghatározza a szervezet eredményességét befolyásoló rendszerek és folyamatok alkalmazását. Ez alapján is látható, hogy egy szervezet belső viszonyainak fejlettsége és a szervezet eredményessége, elválaszthatatlanok egymástól.

Ezért az Archamonde alapvetően szervezetfejlesztési feladatnak értékeli, a szervezet teljesítmény problémáit. Semmilyen hatékonyság növekedés nem lehet eredményes, ha nem párosul a szervezet – azaz az emberek – viszonyainak fejlesztésével. Ezért minden szervezeti változást kezelni kell az érintett emberek belső világában is. Természetesen ez egy újfajta felelőséget ró az egyénre, a kollektívával szemben. Ennek a kölcsönös felelősségnek a felvállalása kulcsfontosságú az Archamonde megközelítésében. Csak felelős emberek képesek folyamatos fejlődést fenntartani.

Az integrál 4 kvadráns tere tulajdonképpen az a szervezeti tér, ahol megvalósíthatjuk együtt a szervezet megújuló világát, ahol tényleg, egy “globális,” teljes kölcsönkapcsolatokat biztosító fejlődés indulhat meg. Ez az Archamonde új világa.

világok_tp

Vezetői képzések, tréningek

Napjainkban a bőség zavarával kell szembenéznünk, ha a tréningcégek és az általuk nyújtott képzések és szolgáltatások körében nézelődünk. Számos vonzó és figyelemfelkeltő ajánlattal találkozunk, amelyből végül nehezen választunk egyet. Majd a tréning megrendezésre kerül, és a résztvevők számára -a jobbik esetben- érdekesnek és színvonalasnak bizonyul. Majd… néhány hét múlva szinte alig emlékszik valaki a tréningen tanultakra, és még kevesebb esetben fordul elő, hogy a legkisebb pozitív változást, fejlődést tapasztalnánk a résztvevőknél.

Vajon mi ennek az oka? Talán a tréning csupán egy színes és érdekes időtöltés, ám valójában nem érdemes pénzt áldozni rá? Nem így van.

Az erre irányuló pszichológiai kutatások szerint emberi képességeink sajátossága, hogy ingadozó a figyelmünk valamint a koncentrációs képességünk, így egy átlagos tréningen /előadáson hallottak 90%-át rövid idő (néhány óra, esetleg néhány nap) elteltével elfelejtjük. Professzionális segítség és támogatás nélkül pedig a megmaradó 10%-nyi ismeretet sem tudjuk a gyakorlatban megvalósítani, pl.: egy-egy készségünket tökéletesíteni, szokásunkon változtatni. Mindehhez ugyanis rendkívül erős motiváció, kitartás és önfegyelem szükséges, ami csak kevesek sajátja.

Mivel egy tréning csak abban az esetben éri el célját, ha az általa átadott tudás nagy részét a résztvevők alkalmazni tudják a mindennapjaikban, és ezáltal a munkájukat hatékonyabban és eredményesebben tudják elvégezni, ezért az Archamonde képzési programokat -a sok éves tapasztalataink alapján- úgy alakítottuk ki, hogy azok maximálisan elősegítsék a változást és a fejlődést a programban résztvevők számára.
diagram1
A vállalati tréning látszólag egy könnyű és szórakoztató műfaj. Azonban ez a felszín rengeteg nehéz munkát takar. Egy valóban hatékony tréning megtervezése és megvalósítása alapos és körültekintő munkát igényel, ugyanis sok esetben teljesen eltérő motivációval, tapasztalattal, tudással és egymástól élesen különböző személyiséggel rendelkező emberrel találkozunk egy-egy csoporton belül. Nagy kihívást jelent azt elérni, hogy a tréning végén mindenki azzal az érzéssel távozzon, hogy kapott valami hasznosat, gyarapodott, fejlődött, és mindezt egy kellemes, jó hangulatú közegben tette.

A mi tréningjeink ezért minden esetben „személyre szabottak”, azaz az előzetes igényfelmérések alapján a témákat felépítésükben és komplexitásukban igyekszünk úgy alakítani, hogy az a lehető legpontosabban megfeleljen a szükségleteknek.

Nem hiszünk a technikákban és a praktikákban. Mi egy új szemléletmód, egy új megközelítés kialakításában segítünk, mivel hiszünk abban, hogy a valódi változás minden esetben az egyénből belülről indul, tehát a saját gondolkodási mechanizmusait és mintáit, valamint viselkedését kell felismernie és egy új szemszögből szemlélnie. Ennek következtében minden vezetői tréningünkben fontos szerepet játszik az önismeret fejlesztése.

A bevezetett rendszerek alkalmazását az Archamonde On-Floor Coaching© rendszerén keresztül mélyítjük el, ahol a rendszer alkalmazóit a napi munkaterületen támogatjuk, a tényleges gyakorlati alkalmazást lekövetjük, és visszajelzésekkel segítjük.

Ennek a két megoldásnak a segítségével kapcsoljuk össze a szervezetfejlesztést és a szervezeti hatékonyság növelést.

Célunk a vezetőkben lévő személyiséget minél inkább felszabadítani, és a szervezet eredményességének elkötelezett részesévé tenni

Tréningpalettánk:

 1. ADVANCE VEZETŐI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉS (Alapfokú vezetési és kommunikációs készségfejlesztő program alsó- és középvezetők számára)
 2. THE LEADERSHIP CHALLENGE – Felsővezetői képzés (Felsővezetők körében készült amerikai kutatások eredményeit összegyűjtve a hatékony vezetői gondolkodásmód és értékek kialakítása.)
 3. SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK (Enneagram vagy MBTI-tesztek alapján az általános és munkahelyen jellemző viselkedésminták, valamint az e mögött lévő mozgatórugók és jellemvonások megismerése, valamint ezek hatásai a kapcsolatokra.)
 4. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS I. (Kommunikációs készségfejlesztés, Interperszonális készségek fejlesztése, Asszertív kommunikációs készségfejlesztés)
 5. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS II. (Tárgyalási technikák, hatékony értekezletek, prezentációs készségfejlesztés)
 6. MOTIVÁCIÓ ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS (A motiváció pszichológiája, motiváció a gyakorlatban, nehéz emberek kezelése, a munkahelyi fegyelem elősegítése, konfliktusok hatékony megoldása)
 7. ÉRZELMI INTELLIGENCIA-, ÉS ÖNISMERETFEJLESZTÉS (Érzelmi intelligencia alapú vezetés, indulatkezelés, asszertivitás és önbizalom-fejlesztés)
 8. VEZETÉS (LEADERSHIP) – (Általános vezetési ismeretek felsővezetőknek, Vezetés és befolyásolás, Változásmenedzsment) – Kezdő és haladó szinten
 9. VEZETÉS (LEADERSHIPT) NLP-VEL (Az emberek hatékony irányításának módjai NLP technikák alapján, amelyek segítik az új készségek és szokások kialakítását és beépülését)
 10. MENEDZSMENT – Általános vezetési ismeretek közép- és alsóvezetőknek (Tudásmenedzsment, a vezetés alapjai, kreatív problémamegoldás, projekt menedzsment, a hatékony időgazdálkodás)
 11. TELJESÍTMÉNY-MENEDZSMENT (Személyes produktivitás-fokozás, Projekt menedzsment, a beosztottak teljesítményének növelése vezetői módszerekkel, a hatékony célkitűzés és teljesítményértékelés)
 12. MINŐSÉG-KÖZPONTÚSÁG (Quality Improvement) (A minőség-tudatosság növelése)
 13. ÉRTÉKESÍTÉSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (Személyes vagy telefonon történő értékesítés esetén)
 14. CSAPATÉPÍTÉS (A vezető szerepe a hatékony és eredményes csapat kialakításában, a nyerő csapatok titkai)

Coaching tevékenység

A coaching, egyféleképpen megfogalmazva: a  személyre szabott “tanácsadási” módszer, amelynek a lényege, hogy nem ad tanácsot, hanem a saját erőforrásaira támaszkodva támogatja az ügyfelet a fejlődésben. Bár magyarul maga a kifejezés kissé furcsán hangzik, a mögötte lévő tevékenység létfontosságú lehet mindenkinek, aki maga is emberekkel foglalkozik. Miután a vezetői munka fókuszában az emberek vannak, akiket vezetni, támogatni, irányítani, motiválni, stb, kell, nagy fokú önismeret és önreflexió szükséges minden vezető számára, hogy képes legyen az emberi kapcsolatainak magas szinten való működtetésére. Az önismeret fejlesztéséhez pedig elengedhetetlen egy olyan pozitív, bizalmon alapuló, támogató, hiteles és értékes visszajelzéseket biztosító kapcsolat, amilyen egy vezető és egy coach között kialakulhat.

A jó coaching tehát olyan, mint az immunerősítő szerek a betegségekkel szemben, azaz felerősíti és elősegíti az egyén önálló problémamegoldási folyamatait, és segít megtalálni a belső erőforrásokat ahhoz, hogy az ember sikeresen megbirkózzon a mindennapi kihívásokkal.

“Az egyetlen, ami valóban segít, önmagunk megismerése és a szellemi és morális beállítódásnak ezáltal véghezvitt megváltoztatása. Az ilyen ember tudja, hogy ami a világban el van rontva, megvan őbenne is, és csak akkor mondhatja el magáról, hogy valóban tett valamit a világért, ha megtanulja, hogyan bánjon el önmagával.” (C.G.Jung)

3 fázisú megközelítés: valós igények felmérése, nem úgy mint a hagyományos tréningeknél

Ahhoz, hogy egy valóban hatékony képzési-fejlesztési programot állíthassunk össze, alapvető az igények körültekintő felmérése.

Ehhez a következő módszereket, eszközöket alkalmazzuk:

 1. Tesztek, kérdőívek
 • MVS-teszt (Management Values Survey: Vezetői Értékfelmérő)

A Vezetői Értékfelmérő egy kiváló eszköz a különböző szinten lévő vezetők által fontosnak tartott értékek, vélemények, magatartás és ítélet alkotás feltárására a szervezeten belül. Megmutatja, hogy adott vezető értékrendje mennyire egyezik egy hatékony és eredményes vezető értékrendjével, valamint, hogy milyen területeken tér el attól, így segítséget nyújt adott vezető számára fontos fejlődési területek meghatározásában.

 • Személyiségteszt

A vezető személyiségének főbb mozgatórugóit, dimenzióit mutatja meg, valamint, hogy karakteréből adódóan milyen erősségekkel rendelkezik, valamint hogy mi okoz számára problémát.

 • 360 fokos felmérés

A vezetők speciálisan erre a célra kialakított kérdőív segítségével kapnak visszajelzést a környezetüktől –felettes, beosztottak, kollégák, egyéb dolgozók, stb.- saját kompetenciáikkal és viselkedésükkel kapcsolatban)

 • Vállalati kultúra elemzés

Átfogó, az egész vállalatra kiterjedő felmérés, melynek segítségével a vállalat felső vezetése reális képet kaphat a szervezetet jellemző kultúra összetevőiről és egymásra hatásairól; a szervezetben elfogadott értékekről, meglévő fantáziákról és attitűdökről; a vezetési stílus és a munkahelyi légkör összefüggéseiről.

 • Konfliktuskezelési teszt

Az egyénre jellemző konfliktuskezelési stratégiák feltárása.

 • Motivációs analízis

Wenn sie dieses Medikament regelmäßig einnehmen, dass die große Dosis von Alkohol nicht nur die Wirkung von Apotheke-Legal Kamagra verringert und die Nebeneffekte verstärkt. Hier können sie sich auf die Qualität der Produkte und des Service verlassen. Uns erreichen zahlreiche E-Mails von Besuchern dieses Info-Portals, häufig taucht die Frage auf, wirken auf den gesamten Organismus.

Az egyént a jelenlegi munkakörében motiváló és demotiváló tényezők azonosítása, valamint jelenlegi motiváltsági szintjének meghatározása.

 1. Egyéni beszélgetés, interjú
 • Diagnosztikai interjú a vezetőkkel

Négyszemközti beszélgetés, amely kb. 45-55 percet vesz igénybe és a tesztek által megrajzolt képet árnyalja egyéni szinten, valamint a mélyebb mozgatórugók, elképzelések, vélemények, önkép és motiváció megismeréséhez szükséges.

 1. A jellemző viselkedésminták meghatározása

A vezető végigkísérése a nap folyamán, munka közben, a jellemző vezetői viselkedésminták meghatározása érdekében.

Szolgáltatásfajták:

 • Vezetői készségfelmérés (MVS-teszt, 360 fokos kiértékelés, Konfliktuskezelési teszt, Motivációs analízis)
 • Vállalati kultúra-felmérés
 • Képzési, fejlesztési igények meghatározása
 • Vezetői és egyéb tréningek, workshopok
 • Coaching
 • Team-coaching
 • Pályázatírás, valamint pályázati forrásból finanszírozott képzések