Organizația fericită, plină de bucurie

Din ce în ce mai multe cercetări arată că fericirea și munca nu sunt concepte care să se excludă reciproc. În existența fiecărei organizații are o mare importanță modul în care clienții, partenerii şi nu în ultimul rând personalul, își trăiesc relațiile lor cu organizaţia şi cu ei însuși. Potrivit Archamonde, singurul lucru care trebuie învățat oamenilor, este construirea și menținerea unor relații umane corecte și sănătoase. Prin aceasta e posibil să devenim capabili de a intra într-o relație de „flow” cu ocupația noastră și chiar cu întreaga noastră viață, aceasta este experința „flow”  (flux, proces), cunoscută din psihologie, când omul și mediul lui înconjurător se unește într-un sistem integral.

Recunoaşterea acestei stări şi învăţarea ei nu este uşoară, dar nici nu e imposibilă. Organizația poate adăuga la rândul ei, speranța în viitor și valorile coerente. Comunicația umană, tehnicile de management ale conflictului, se bazează pe modul în care acestea servesc la apariția acestor experiențe de comunitate.

Conform acesteia, soluțiile Archamonde de developare ale organizației se bazaează în primul rând pe apariția unui nou tip de comunicare între participanți. Întâlnirile și trainingurile le transformăm într-un atelier tip workshop, unde avem posibilitatea, pe baza regulilor lui, de developare a unui sistem de responsabilitate reciprocă. În acest fel se poate exprima bucuria și stima de sine a participanților, adăugând un impuls imens în direcția performanței organizaționale.

Archamonde, în cadrul convorbirilor workshop de tip masă rotundă și a atelierelor – combinat cu traininguri – concentrează pe problemele de bază ale dezvoltării organizației. Apoi extindem noua soluție de comunicare pe toată organizaţia, ca element de management cotidian a companiei, ca un instrument de rezolvare a problemelor și de autodezvoltare.

Abordarea integrantă a dezvoltării organizaționale

Relațiile între organizaţii şi între persoanele care alcătuiesc organizațiile, se pot reprezenta grafic într-un spațiu patru-dimensional. Persoana are propriul univers interior, unde își traiește viața individuală, și se conecteză la viața colectivității, prin care se implică în cultura ei.Evident, viața exterioară a individului este organizația în sine, în cadrul căreia individul e reprezentat prin propriile lui atributuri,  în timp ce colectivul din individ, la rândul lui, este reprezentat prin utilizarea sistemelor și a proceselor.

Relațiile între individ și colectivitate sunt strâns legate, practic acestea definesc aplicația sistemelor și a proceselor care influențează eficiența întreprinderii. Se vede clar că starea de dezvoltare internă a unei organizații și eficiența ei, sunt inseparabile una de alta.

Din această cauză, pentru Archamonde, problemele de eficiență ale organizației sunt practic probleme de dezvoltare a organizației. Nicio creștere a eficacității nu dă rezultate, dacă nu este strâns unit cu o dezvoltare a relațiilor umane. Ca urmare, orice schimbare organizațională trebuie sa fie administrat și în universul interior al personalului. Desigur, aceasta impune o nouă formă de responsabilitate pentru individ, față de colectivitate. Acceptarea acestei responsabilități reciproce are o importanță deosebită în abordarea Archamonde. Doar persoane responsabile sunt în măsură de a menţine dezvoltarea continuă.

Cele patru spații ale cadranului sunt de fapt, spațiul organizațional unde e posibil să înființăm împreună universul regenerabil al organizației, unde e posibil să pornească o dezvoltare într-adevăr „globală”, asigurănd și o developare a relațiilor. Aceasta este noul univers Archamonde.

világok_tp

Formări de lider, traininguri

În zilele noastre găsim a varietate mare de firme de training și furnizori de cursuri, cât și o gamă foarte largă de formații și servicii oferite de către acestea. Ne întâlnim cu un număr mare de oferte atractive, dintre care dificil, în cele din urmă, alegem una. Apoi începe formarea, și pentru participanți – în cel mai bun caz – se dovedește a fi util și de înalt nivel. Şi apoi… câteva săptămâni mai târziu, abia își amintește cineva de cele învățate în proiectul de formare, și foarte rar  apare cea mai mică schimbare pozitivă sau dezvoltare la participanți.

Oare care este motivul acesteia? Ar fi trainingul doar un divertismet interesant, o pierdere de timp, care în realitate nu merită cheltuiala? Asta nu-i adevărat.

Conform cercetărilor psihologice făcute în această direcție, e specific capacităţii umane faptul, că atenția și capacitatea noastră de concentrare este variabilă, adică 90% din cele auzite la o sesiune mediocră de training, în scurt timp, (câteva ore, eventual zile) vor fi uitate. Fără ajutor și suport profesional nu suntem capabili de a transpune în practică nici cele 10% din cunoștințele rămase. De exemplu: perfecționarea unui skill, schimbarea unui obicei. Aceasta necesită o motivație foarte puternică, tenacitate și auto-disciplină, care nu este atributul tuturor.

Un training își atinge scopul numai dacă, majoritatea cunoștințelor predate participanților, pot fi utilizate în munca de zi cu zi, și prin aceasta munca lor devine mai eficientă, fapt pentru care am alcătuit programele de formare Archamonde – pe baza experiențelor de mai mulți ani – să promoveze în maximă măsură schimbarea și dezvoltarea participanților în program.
diagramm

Trainingul corporativ este, aparent, un gen ușor și amuzant. Cu toate acestea, el include o cantitate mare de munca grea. Proiectarea și realizarea unui training cu adevărat eficient necesită o muncă minuţioasă şi atentă, pentru că în multe cazuri, avem de a face cu oameni cu personalități, motivații, experiențe, și cunoștințe foarte diferite în cadrul aceluiași grup. Este o mare provocare, ca la sfârșitul trainingului, toți să iasă cu impresia că au primit ceva, că au devenit mai bogați cu ceva util, şi acesta s-a decurs într-un mediu relaxant, într-o atmosferă bună.

Din această cauză toate trainingurile noastre sunt personalizate, adică pe baza analizelor preliminare, încercăm să adaptăm structura și complexitatea tematicii în așa fel încât să corespundă în cea mai mare măsură necesităților.

Nu credem în tehnici și practici. Noi ajutăm în formarea unei noi abordări, unui nou punct de vedere, suntem convinși că adevărata schimbare pornește din interiorul individului, adică este necesar dezvăluirea mecanismul lui de gândire și de conduită, și abordarea lui într-o nouă formă. Acesta este motivul pentru care dezvoltarea cunoașterii de sine are un rol deosebit în toate formările noastre manageriale.

Utilizarea sistemelor introduse se aprofundează pe baza sistemului Archamonde On-Floor Coaching©, prin care sprijinim utilizatorii sistemului în domeniul lor cotidian de muncă, urmărim utilizarea practică al acestuia, și îi ajutăm cu feedbackuri.

Cu ajutorul acestor două soluții conectăm dezvoltarea organizațională cu creșterea eficienței organizațonale.

Scopul nostru este de a descătușa personalitatea managerilor, şi dedicarea lor eficienţei organizaţiei.

Paleta noastră de formări:

 1. TRAINING DE FORMARE DE ABILITĂȚI PENTRU LIDERI, ADVANCE (Program de dezvoltare a abilităților de conducere și de comunicație la nivel de bază, pentru  personalul de conducere de nivel inferior și mediu.)
 2. THE LEADERSHIP CHALLENGE – curs de formare pentru personalul de conducere superior (Bazat pe cercetările americane în rândul personalului de conducere superior, pentru dezvoltarea mentalității eficiente și a valorilor de lider.)
 3. TIPURI DE PERSONALITĂȚI (Bazat pe Enneagram sau teste MBTI, dezvăluirea conduiteii generale și celei specifice locului de muncă, și a catalizatoriilor acesteia, și efectelei ei asupra relațiilor.)
 4. DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE COMUNICARE I. (Dezvoltarea abilității de comunicare, Dezvoltarea abilitățiilor interpersonale, Dezvoltarea comunicării asertive.)
 5. DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE COMUNICARE II. (Tehnici de negociere, meetinguri eficiente, dezvoltarea abilităților de prezentare.)
 6. MOTIVARE ȘI REZOLVAREA  CONFLICTELOR (Psihologia motivației, motivație în practică, tratarea persoanelor cu caracter dificil, dezvoltarea disciplinei la locul de muncă, rezolvarea în mod eficient a conflictelor.)
 7. DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ȘI A AUTOCUNOAȘTERII (Conducere pe bază de inteligență emoțională, gestionarea furiei, asertivitate și dezvoltarea încrederii în sine.)
 8. CONDUCERE (LEADERSHIP) – (Cunoștințe generale de conducere pentru personalul superior, Conducere și influențare, Managementul schimbării) – La nivel de bază și mediu
 9. CONDUCERE (LEADERSHIP) CU NPL (Moduri de control al personalului pe bază de tehnici NPL, care ajută la formarea și dezvoltarea noilor abilități și obiceiuri.)
 10. MANAGEMENT – Cunoștințe generale de conducere pentru personalul mediu și inferior (Managementul cunoștințelor, bazele conducerii, rezolvarea problemelor în mod creativ,          management de proiecte, gestionarea timpului în mod eficient.)
 11. MANAGEMENTUL EFICIENȚEI (Creșterea productivității personale, Management de proiecte, Îmbunătățirea productivității subordonaților cu metode de lider), determinarea obiectivului și evaluarea performanțelor în mod eficient.
 12. ORIENTAREA SPRE CALITATE (Quality Improvement) (Sporirea importanței calitatății în gândirea personalului.)
 13. DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE VÂNZARE (Pentru cazurile de vânzare prin telefon sau personal.)
 14. TEAM BUILDING (Importanța liderului în formarea echipei eficiente, secretele team-urilor câștigătoare.)

Activitate de coaching

Coaching-ul, formulat în acest fel: metodă de „consultanță” în mod personalizat, esența căreia este că nu dă sfaturi, dar sprijină clientul în dezvoltarea lui pe baza resurselor proprii. Deși termenul sună ciudat, activitatea pe care se bazează poate fi vitală pentru toții care se ocupă cu oameni. Datorită faptului că în centrul activității de lider este personalul condus, care trebuie gestionat, motivat, sprijinit, etc. este necesar o mare autocunoaștere și autoreflectare, ca să fie capabil să gestioneze la nivel înalt realțiile umane. Pentru developarea autocunoașterii este esențial o relație pozitivă cu un coach, bazată pe încredere, care asigură sprijin, feedbackuri.

Un coaching bun, este deci, ca o soluție pentru fortificarea sistemului imunitar impotriva bolilor, adică ajută procesele de rezolvare a problemelor individului în mod autonom, și ajută activarea resurselor interioare, pentru învingerea provocărilor cotidiene.

„Singurul lucru care într-adevăr ajută, e cunoașterea de sine și schimbarea atitudinii spirituale și morale cauzate de aceasta. Această persoană este conștientă că, cea ce este distrus în această lume, este și în interiorul lui, și numai atunci are dreptul de a spune că a făcut ceva pentru lumea asta, dacă învață să stăpânească pe sine însuși.” (C. G. Jung)

Abordare în 3 faze: evaluarea nevoilor reale, nu ca în cazul trainingurilor tradiționale!

În compunerea unui program într-adevăr eficient de formare-dezvoltare, are o importanță elementară evaluarea atentă a nevoilor.

Pentru atingerea acestui scop utlizăm următoarele metode, instrumente:

 1. Teste, chestionare
 • Test MVS (Management Values Survey: Sistem de Evaluare de Manager)

Sistemul de Evaluare de Manager este un instrument excelent pentru dezvăluirea valorilor, opiniilor considerate utile de personalul din diferite nivele din cadrul organizației. Arată, în ce măsură corespunde sistemul de valori al liderului respectiv cu al unui lider eficient, și în care sunt domeniile în care diferă de acesta, în acest fel îl sprijină în determinarea acelor domenii unde e nevoie de dezvoltare.

 • Test de personalitate

Arată principalele catalizatoare, dimensiuni ale personalității liderului, descrie avantajele provenite din caracterul lui, și arată în același timp, care sunt lucrurile care-i cauzează probleme.

 • Evaluare de 360 grade 

Managerii obțin feedbackuri despre mediul lor, cu ajutorul acestui chestionar special conceput pentru acest scop – superior, subordonați, colegi, alți angajați, etc. – în legătură cu propriile lor competențe și conduite.)

 • Analiza culturii organizației

Analiză generală asupra întregii întreprinderi, cu ajutorul căreia conducerea de nivel superior obține o imagine reală despre componentele caracteristice ale culturii organizației, și despre interacțiunile între ele; despre valorile acceptate în organizație, despre fantezii și atitudini existente; despre relațiile dintre stilul de conducere și ambianța locului de muncă.

 • Test de rezolvare a conflictelor

Decoperirea strategiilor specifice individului, de rezolvare a conflictului.

 • Analiză motivațională

Identificarea factorilor de motivație și de demotivație în actualul loc de muncă al individului, precum și stabilirea nivelului lui de motivație actual.

 1. Convorbire individuală, interviu

Interviu de diagnostică cu liderii Convorbire între patru ochi, cu o durată de 45-55 de minute, nuanțează imaginea, la nivel individual, creată de teste, este necesar pentru identificarea voințelor, conceptelor, opiniilor, identităților, și a motivațiilor.

 1. Definirea modelelor specifice de conduită.

Asistarea managerului în cursul zilei de muncă, pentru detectarea caracteristicilor conduitei lui/ei ca lider.

Tipuri de servicii:

 • Evaluarea abilităților de manager (test MVS, evaluare de 360 grade, test de rezolvare a conflictelor, analiză motivațională)
 • Evaluarea culturii organizației
 • Definirea nevoilor de formare și dezvoltare
 • Traininguri și workshopuri pentru manageri
 • Coaching
 • Team-coaching
 • Redactare ofertă, și formări finanțate din fonduri de proiecte