Miért Archamonde?

A vállalatok valódi szervezeti problémái és operatív versenyképességi kérdései, ebben a kompetenciatérben értelmezhetőek és a legtöbb tanácsadó által nyújtott szolgáltatások is ebben jeleníthetők meg.

archamonde_tp

A technológia alapú szervezethatékonysági megközelítés a technológia alapon biztosított versenyelőnyök kihasználására törekszik – azonban sokszor elveszíti a fókuszából az azt működtető embert, azaz az embert is a technológia részévé próbálja tenni.

A vezetési rendszerekre összpontosító termelékenységi tanácsadók elfogadják az adott technológiai szintet, és a hatékonysági problémák megoldását, a vezetési és irányítási rendszerekben akarják megoldani. Számukra már fontosabbak a vezetők, mint a technikai erőforrások, azonban a vezető szerepét a rendszerrel való viszonyán túl nem értelmezik.

A humán erőforrásra koncentráló szervezetfejlesztő tanácsadók tréningeket, workshopokat, csapatépítést ajánlanak a szervezet hatékonyságának növelésére.

A vállalatok többsége – érezve, hogy egyik terület tanácsadója sem oldja meg a komplex problémát – külön tanácsadó céget foglalkoztat adott feladatok megoldására. Az is egyre gyakoribb, hogy egy rendkívül technokrata szemlélettel, saját, belső erőforrást próbál teremteni egy cég a technológiai és rendszerfejlesztési gondokra, és elköveti ezzel azt a hibát, hogy a technológiát, a rendszert, és a rendszereket működtető embereket szétválasztja egymástól, aminek következtében a végén azzal szembesül, hogy a kívánt eredményt nem sikerült elérni.

Az Archamonde az “átfedési terület” szakértője, egyfajta szinergiát biztosít a három megközelítés között.

Módszerünk lényege, a csak humán erőforrás fejlesztő tanácsadókkal szemben, hogy tréningjeink, work shopjaink hasznosulását, eredményességét ügyfeleink operatív mutatószám rendszerén keresztül képesek vagyunk mérhetővé tenni – mivel értjük, az ilyen jellegű mutatószámrendszerek kialakítását és működtetését.

A technológiai tanácsadást határterületként vagyunk képesek kezelni, azaz tanulmányozzuk a teljesítmény egyensúlyhoz hiányzó technológiai elemeket, és az adott technológiai szint kihasználtságát, és ezen az alapon kínálunk döntési alternatívákat ügyfeleinknek.

A vezetési rendszert, ha kell, kialakítjuk, ha kell, testre szabjuk, ha pedig szükséges, akkor az emberi erőforrást fejlesztjük komplex módon olyanná, hogy képes legyen megérteni és használni a rendszereket a szervezeti teljesítmény fokozására.

Az Archamonde humanizálja a LEAN és egyéb vezetési rendszereket – és ezzel növeli azok technikai alkalmazásának szintjét, a mindenkori egyensúlyi állapotnak megfelelően helyezi el a rendszerben az embereket, és humanizálja, illetve vezetési rendszerbe tagolja a technológia maximális hatékonyságú alkalmazását. Ezt nevezzük KOMPLEX, INTEGRÁLT SZERVEZETFEJLESZTÉSNEK. Önmagunkat a vezetői viselkedés terapeutáinak, specialistáinak tekintjük, miközben az ember/technológia/vezetői rendszerek integrált együttműködését alakítjuk ki ügyfeleinkkel.

Archamonde világa

Üdvözöljük az Archamonde Világában, amely a szervezetfejlesztés és a szervezethatékonyság új dimenzióira épül. Cégünk ilyen módon a szervezeti kultúra és a szervezeti hatékonyság egyensúlyba hozásának szakértője, amely az egyetlen megoldást jelentheti a modern menedzsment eszközök alkalmazásának eredményes bevezetése során.

Az Archamonde világa, egy olyan komplex szervezet fejlesztési program végrehajtása, aminek az eredményeképpen kialakuló új szervezeti közeg, átveszi a régi, válság újratermelő vállalati kultúra helyét. Az újra fogalmazott emberi kapcsolat rendszer működtetése maga lesz az új szervezeti és vezetési rendszer. A kölcsönös felelőségi alapon működtetett vezetési rendszer eredményeit, a teljes szervezet teljesítményével lehet azonosítani, és mérni. Ilyen módon kialakul a közös valóság érzékelésnek egy új megközelítése. A vállalkozások “belső világa,” így kerül harmóniába, a vállalkozásokat alkotó emberek “belső világával.”

Megközelítésünk

Kölcsönös Felelőségi Rendszerünk kiépítéséhez felhasználjuk az integrál pszichológia, és egyéb, forradalmian új oktatási rendszerek megoldásait. Szervezet terapeutáink felmérik a vállalati, belső kapcsolatok jelenlegi rendszerét, és ez alapján adunk egy komplex javaslatot a szükséges változások elérésére. Ezzel párhuzamosan a világban elfogadott, széleskörűen (de nem jól) alkalmazott menedzsment eszközöket bevezetésére teszünk javaslatot. Az elemzéseinknek megfelelően, a rendszer bevezetéseknél, a humanizált LEAN, 6sigma, TPM és egyéb, ismert rendszerek elemeit használjuk fel – visszavezetve ezeket oda, ahogyan azt eredeti kifejlesztőik szánták. Ez a kettős megoldás – az emberi kapcsolatok kölcsönös terének kiépítése, és a fizikai környezettel való teljesítményre irányuló működési tér kiépítése – biztosítja, hogy a vállalat a kemény realitások talaján maradva mérhesse meg, és vethesse össze saját szervezeti teljesítményét, miközben olyan térben is képes fejlődni, a belső emberi kapcsolatai terén, amely hosszú távú megoldást jelenthetnek a vállalat és környezete problémáira.

Misszió (Küldetésünk)

Mi olyan vállalati szervezetekben hiszünk, amelyek képesek korunk bonyolult, mindent átszövő kölcsönkapcsolati rendszerekkel egyezésben kiépíteni saját, belső világukat, és a megfelelően kiépített emberi kapcsolatok alapján, eredményesen működtetik a kidolgozott, és bevezetett menedzsment rendszer megoldásokat (LEAN, 6SIGMA, TPM, stb) biztosítva ezzel a valódi folyamatos fejlődést.

Víziónk

Az Archamonde elkötelezetten képviseli ügyfeleinek alapvető változásokra való igényét. Hisszük, hogy az egyetlen, ami megváltoztatható, az maga az ember, és ezt a változást alapvetően a környezete segítségével tudja valaki végrehajtani. A rendelkezésünkre álló komplex, integrált szervezet – és kapcsolat-rendszer fejlesztési megoldásokkal, ügyfeleink céljaival összhangban, egy olyan, kölcsönös felelősségen alapuló viszonyrendszert építünk fel, amely önmagában képes a magasabb szervezeti teljesítmény elérésére, és hatékony probléma megoldásra.